top of page
Coaching_icon.png
Hundreds of multiracial people crowd por

Na tej stronie znajdziesz informacje dotyczące następujących tematów:

 
 
 

COACHING

 

Coaching to inny rodzaj skoncentrowanej rozmowy. Główną cechą coachingu jest jego ukierunkowanie na optymalną wydajność i poprawę w szeregu wymiarów. Coaching może być niezwykle przydatny w życiu zawodowym i osobistym, jest często wykorzystywany jako wartościowe narzędzie poprawiające wyniki w dowolnej dyscyplinie, np. sporcie, muzyce, nauce, sztuce i tak dalej.  

 

Według CIPD coaching można zdefiniować jako narzędzie optymalizacyjne. Coaching ma na celu uzyskanie optymalnej wydajności i doskonalenia w pracy. Koncentruje się na konkretnych umiejętnościach i celach, chociaż może mieć również wpływ na osobiste atrybuty jednostki, takie jak interakcja społeczna lub pewność siebie. Proces zazwyczaj trwa przez określony czas lub stanowi podstawę stałego stylu zarządzania.

 

Chociaż wśród specjalistów od coachingu nie ma zgody co do precyzyjnych definicji, istnieją pewne ogólnie przyjęte cechy coachingu w organizacjach:

 

 • Jest to zasadniczo niedyrektywna forma rozwoju. 

 • Koncentruje się na poprawie wydajności i rozwoju jednostki.

 • Można uwzględnić czynniki osobiste, ale nacisk kładzie się na wydajność w pracy.

 • Działania coachingowe mają zarówno cele organizacyjne, jak i indywidualne.

 • Daje ludziom możliwość lepszej oceny swoich mocnych stron, a także obszarów ich rozwoju.

Hundreds of multiracial people crowd por

DLA KOGO JEST COACHING?

 

Coaching to idealna interwencja, jeśli potrzebujesz trochę przestrzeni. Przestrzeń, w której możesz pomyśleć o swoich celach, motywacji, pragnieniach, umiejętnościach, a także niezwykle pomocna, jeśli lubisz optymalizować swoje wyniki. Podczas angażowania się w coaching znajdziesz mnóstwo okazji do zaangażowania się w dogłębne badanie swoich wzorców zachowań, mocnych stron, strategii i mechanizmów radzenia sobie. Stwierdzono, że interwencje coachingowe bezpośrednio przekładają się na poprawę rozwoju osobistego i zawodowego osób poddawanych coachingowi. Coaching jest również skorelowany ze zwiększoną motywacją, osobistą satysfakcją i wydajnością wśród wielu innych korzyści. Poprzez coaching mogę wesprzeć Cię w:

 

 • Dogłębne badanie Twojej motywacji – jeden z kluczowych elementów trwałej zmiany

 • Identyfikacja potężnych, konkretnych, znaczących, mierzonych czasem celów

 • Zainspiruj się, aby osiągnąć to, co najlepsze

 • Zbuduj swoje pragnienie osiągania więcej

 • Dopasuj swoje przekonania i wartości

 • Blokowanie rozpraszaczy

 • Pokonaj swoje bariery sukcesu

Coaching
Who is coaching for?
Holistic Psychotherapy Worcester
bottom of page